PLANLAMA

Üretim planlaması, sürecin en önemli safhasını temsil eder.  Masaüstü priz çözümlerimizde ürün niteliklerinden fazgeçmeden, pazar payı ile üretim kapasitesi arasında denge kurmayı hedefledik.